Primer izračuna velikosti šotora za poročno svečanost

Velikost mize je 98 x 196 centimetrov (premer 160 centimetrov), ob vsaki mizi je 8 sedišč. Število povabljencev delimo s številom sedišč ob banketni mizi (za 80 povabljenih torej potrebujemo 10 miz). Zaradi različnih možnosti postavitev (U postavitev ali cik-cak postavitev pri okroglih mizah) dodamo dobljenemu številu še dve mizi zaradi morebitnih združevanj več miz.

Osnovni količnik izrabe prostora za banketna omizja je 1,4 kvadratnega metra na osebo (v primeru, da mize zajemajo celotno površino šotora), kar pomeni, da za 80 gostov potrebujemo 112 kvadratnih metrov površine, ki ji je treba prišteti še dodatne površine:

 • plesišče: 36 kvadratnih metrov
 • oder za nastopajoče: 12 kvadratnih metrov (3 x 4m oziroma odvisno od potreb in želja)
 • velikost servisnega prostora za catering: 25 kvadratnih metrov (kot ograjen prostor ali šotor - pagoda)

Skupna potrebna površina je torej 185 kvadratnih metrov. Če to površino delimo s številom gostov (80), dobimo količnik izračuna velikosti šotora za poroke in VIP dogodke, ki znaša 2,3 metra na osebo.

Ob postavljanju prireditvenega šotora ne smemo pozabiti na:

 • informacije o lokaciji,
 • ogled terena,
 • načrt komunalnih in instalacijskih vodov,
 • temeljenje z 80 do 100 centimetrov dolgimi klini ali betonskimi obtežilnimi ploščami,
 • dostop s kamioni na mikrolokacijo,
 • zavetrovanje,
 • ogrevanje in klimatizacijo,
 • varovanje šotorov v času montaže, najema in demontaže.

Izračun velikosti šotora

Priporočamo, da ne pozabite upoštevati nekaj prostora za plesišče, oder (odvisen od števila izvajalcev in njihove opreme), pripravljalne prostore in izhodne poti.

Expo Biro d.o.o.
Miklavška cesta 57
SI-2311 HOČE

Tel.: 02 480 58 00

www.expobiro.si
info@expobiro.si

 
© 2018 Expo biro d.o.o.
Vse pravice pridržane.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET

 

Certifikat za varjenje